Billån

Billån

Billån - Hur man finansierar sitt bilköp

Billån är av naturliga skäl dyrare än bostadslån, eftersom bilar går ner i värde på ett helt annat sätt än fastigheter, som tvärtom ökar i värde med tiden. Du kan ta ett lån med bilen som säkerhet, på samma sätt som du när du tar ett bolån kan pantsätta din lägenhet. På så sätt kan du göra lånet mindre riskfyllt för banken du lånar av. Dock minskar inte räntan dramatiskt av detta. Banken har inte någon garanti att bilen kommer behålla sitt värde, och även om du är försäkrad mot olycksskador kan bilens värde naturligtvis sänkas drastiskt av ovarsam hantering som inte täcks av försäkring. 

Att teckna ett lån med bilen som säkerhet är därför framförallt meningsfullt för dig som har svårt att få ett billån, på grund av liten ekonomi eller tidigare betalningssvårigheter. Generellt gäller det att du köper bilen av en auktoriserad försäljare för att få ett lån från de större bankerna. Du behöver också ha en någorlunda ordnad ekonomi med stadig månadsinkomst. Billån liknar bostadslån i den bemärkelsen att du får låna till ungefär 80 % av köpeskillingen, men billån har i regel betydligt kortare avbetalningstid – bostadslån har sällan någon bestämd avbetalningstid – oftast under tio år.

Räntan på ett billån
De stora bankerna har oftast förmånligare villkor än de mindre aktörer som erbjuder lån till de som har svårare att få lån, men samtidigt högre ränta än vissa småbanker som har som marknadsidé att erbjuda extra konkurrenskraftiga räntor. Om du har små marginaler i din ekonomi kan det vara värt att göra lite research på mindre långivare, för att tjäna några procentpunkter. Inte minst om du också vill spara ytterligare genom att köpa sin bil hos en icke-auktoriserad återförsäljare, eller kanske i andra hand.

Hur mycket du maximalt får låna och till vilken ränta, samt med vilka villkor, beror på din betalningsförmåga – som med alla typer av lån. Har du betalningsanmärkningar, eller en mycket knapp ekonomi, är ett lån med ovanligt hög ränta kanske ditt enda alternativ. Har du en starkare ekonomi kan du tvärtom förhandla dig till ett skräddarsytt låneavtal, med gynnsamma villkor.

I dagsläget ligger räntan på billån generellt på runt 3,5 % hos de större aktörerna. Den effektiva räntan brukar bli en eller två procent högre, och landa mellan 4–6 %.

dante