Låneskydd

Låneskydd

Låneskydd - Vad är det?

När du lånar pengar får du samtidigt en plan på hur du ska kunna betala tillbaka lånet. Det handlar oftast om månatliga amorteringar med tillhörande ränta. Ibland kan det dock vara svårare att fullfölja den planerade amorteringen, flera oväntade saker och händelser kan komma emellan och sätta käppar i hjulen. Bland annat kan du bli av med jobbet, råka ut för en olycka eller kan ett dödsfall hos exempelvis en medlånare göra att din inkomst blir lidande. I dessa fall finns säkerhetsnät eller försäkringar i form av så kallade låneskydd som hjälper dig att klara av betalningarna.

Olika typer av låneskydd

De låneskydd som finns brukar kategoriseras för bolån, billån och för vanliga lån, och den försäkring du får med ett låneskydd täcker vanligtvis ekonomiska utgifter och återbetalningen av lånet vid dödsfall, arbetslöshet och arbetsoförmåga. I ett låneskydd som gäller vid ett plötsligt dödsfall ska den som tecknar försäkringen vara mellan 18 och 65 år och behöver oftast fylla i en hälsodeklaration. Om den som har tagit lånet eller liknande avlider under tiden som avbetalningen pågår kommer låneskyddet att täcka hela lånet eller stora delar av det.

Om du ansöker om ett låneskydd som försäkring ifall du skulle förlora jobbet eller råka ut för en olycka som leder till att du inte kan arbeta under en längre period, gäller samma åldersvillkor även här. Du kan teckna försäkringen från 18 års ålder och den kommer upphöra vid 65 års ålder. Andra krav som gäller för att teckna ett låneskydd är bland annat att den sökande är folkbokförd i Sverige och har någon form av anställning. Med ett låneskydd som täcker arbetsoförmåga eller arbetslöshet kan du få ut en viss summa varje månad under ett år, exempelvis max 15 000 kronor.

Hur du ansöker om låneskyddet

I vissa fall blir du erbjuden ett låneskydd i och med själva låneförhandlingen och i andra fall måste du själv ansöka om det. I dessa fall kan det vara bra att kolla på flera olika förslag och erbjudanden innan du bestämmer dig för något. Ibland kan också privata försäkringar, om du har sådana, redan erbjuda dessa typer av skydd. I många fall kan den maxgräns du har som utbetalningssumma på ditt låneskydd även minska ju äldre du blir, hos många försäkringar går denna gräns vid 55 år, något som kan vara bra att veta. Tänk även på att själva låneskyddet kommer med en månatlig kostnad som du måste väga in tillsammans med amorteringarna gällande lånet.

dante